utorak, 21. lipnja 2016.

Kome i kako se žaliti ako na državnoj maturi primijetite nepravilnosti?Državna matura je skup strogo definiranih ispita i gotovo svi njeni detalji određeni su jednim od brojnih pravila. Cilj svega toga je da držana matura bude jednaka za sve. Ona bi trebala biti najpravedniji, najučinkovitiiji način vrednovanja znanja maturanata.  Zasada se izgleda tih pravila svi i drže, jer  u NCVVO-u nisu primijetili nepravilnosti. U slučaju da kandidat primijeti kršenje pravila ima pravo pisati prigovor, evo koja je procedura.

Prigovor se može uputiti zbog nepravilnosti u provedbi ispita, primjerice tipfelera ili nepravilnosti u postavljenom zadatku. U tu kategoriju spadaju i žalbe na dežurne nastavnike, a žaliti se može i u slučaju da ispitna prostorija nije u skladu s pravilima, primjerice nema razmaka od jedan metar između učenika. Pisani prigovor može se pisati i zbog ocjene.

U oba slučaja bitno je znati rokove. Prekasno je za žaliti se na ispit iz hrvatskog jezika, a kamoli biologije. Naime, u slučaju nepravilnosti u provedbi ispita, pisani prigovor može se podnijeti u roku od 48 sati od pisanja samog ispita. Prigovor na ocjenu moguć je u roku od 48 sati od objave rezultata. 

Kome se šalje prigovor? Ako kandidat primijeti nepravilnost u provedbi ispita ili ima razlog za žalbu na ocjenu,  pisani prigovor podnosi ispitnom povjerenstvu u školi. Povjerenstvo će procijeniti njegovu opravdanost te ga proslijediti Centru. Treba znati da se pod pisanim prigovorom ne misli na poruke ili e-mailove već to treba biti dopis poslan preporučenom poštom.  U slučaju da kandidat naknadno polaže državnu maturu kako bi upisao fakultet prigovor može poštom uputiti direktno Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Centar ima rok od pet radnih dana da donese konačnu odluku o prigovoru učenika. Donosi ju na temelju mišljenja ispitnog povjerenstva, a ako ga prihvati konačna odluka može biti i ponovno polaganje ispita.

Također, ako kandidat nije zadovoljan rezultatom ispita ima pravo pisati ga ponovno u sljedećem ispitnom roku u istoj ili drugoj  kalendarskoj godini.

Zbog svega navedenog, preporuka maturantima je da uz literaturu, priručnike i ispitne kataloge svakako prouče i Pravilnik o polaganju državne mature, kao i Pravilnik o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature. 

Nema komentara:

Objavi komentar